top of page

Undervisningen er omkostningsfri, da den er finansieret af Sønderborg Kommune og andre eksterne bidragsydere.

Kurset er ikke SU-berrettiget, hvilket betyder, at du selv skal sørge for det nødvendige 
for at kunne klare dig økonomisk udenfor undervisningstiden.

 

Det er nødvendigt at afsætte et beløb til materialer på kr. 3.600,- (svarende til kr. 400,- pr. måned).

Der vil ligeledes være ekstra udgifter forbundet med ekskursioner, studieture og ved selvstændige forløb i slutningen af uddannelsen.

 

De fleste BGK-elever har et job efter undervisningstid for at dække de fornødne udgifter. Dette er for de flestes vedkommende muligt, da der kun sjældent er hjemmeopgaver tilknyttet de forskellige forløb.

 

Den almindelige mødetid er mandag-fredag fra kl. 9.00 - 14.30. 

ØKONOMI

P1070795.JPG
bottom of page