top of page

Det koster kr. 2.150,- pr. måned at gå på BGK (kr. 19.350,- for hele skoleåret).
 

Der vil ligeledes være ekstra udgifter forbundet med ekskursioner, studieture og ved selvstændige forløb i slutningen af uddannelsen.

Materialer til undervisningen er inkluderet i prisen. 

Kurset er ikke SU-berrettiget, hvilket betyder, at du selv skal sørge for det nødvendige for at kunne klare dig økonomisk udenfor undervisningstiden.

 

De fleste BGK-elever har et job efter undervisningstid for at dække de fornødne udgifter. Dette er for de flestes vedkommende muligt, da der kun sjældent er hjemmeopgaver tilknyttet de forskellige forløb.

 

Den almindelige mødetid er mandag-fredag fra kl. 9.00 - 14.30. 

ØKONOMI

P1070795.JPG
bottom of page