top of page

Undervisningen er gratis for elever, der bliver optaget på BGK. Dog betaler hver elev kr. 500 pr. måned til materialer. Dette svarer til kr. 4.500,- til materialer for hele skoleråret. Beløbet betales inden skolestart.
 

Der vil ligeledes være ekstra udgifter forbundet med ekstraordinære aktiviteter, som f.eks. studietur, ekskursioner - og ved selvstændige forløb i slutningen af uddannelsen.

Kurset er ikke SU-berettiget, hvilket betyder, at du selv skal sørge for det nødvendige for at kunne klare dig økonomisk udenfor undervisningstiden.

 

De fleste BGK-elever har et job efter undervisningstid for at dække de fornødne udgifter. Dette er for de flestes vedkommende muligt, da der kun sjældent er hjemmeopgaver tilknyttet de forskellige forløb.

 

Den almindelige mødetid er mandag-fredag fra kl. 9.00 - 14.30. 

ØKONOMI

P1070795.JPG
bottom of page