top of page
SortGrafik.png

OPTAGELSE

1

ANSØG ONLINE

9.1_laura.jpg

Praktiske oplysninger for kommende BGK-elever...

 

Forudsætninger og optagelsesprocedure
Det bedømmes ved optagelsesproceduren, om du har mulighed for – i løbet af det år, som kurset varer - at opnå et fagligt niveau, som sandsynliggør, at du som afslutning kan opfylde kriterierne for optagelse på kunstakademi, designskole, animationsskole, filmskole, arkitektskole eller lign. i ind- eller udland.

 

Optagelsen
Optagelsen sker på baggrund af en bedømmelse af de værker, du har indleveret til bedømmelse (se kriterier). Ved bedømmelsen tages der hensyn til forkundskaber, forudgående uddannelse og alder.

Du kan enten ansøge online ved at uploade dit materiale via linket i det sorte felt til venstre. Du kan også få et fysisk skema tilsendt ved først at henvende dig til skolen. Udfyld skemaet omhyggeligt og aflever det sammen med dine værker eller send det pr. post sammen med dine udvalgte værker til Sønderjyllands Kunstskole. 

Bemærk: Ønsker du at aflevere dine værker og ansøgningsskema fysisk på skolen, kan dette kun ske, hvis du på forhånd kontakter skolen og laver en aftale herom.

2

BEDØMMELSEN

Vejledning...

Hvis du har fået afslag - og gerne vil have vejledning til hvordan du bliver optaget på BGK Syd eller en anden kreativ uddannelse, så kig forbi...

På Sønderjyllands Kunstskole vil du altid kunne få gode råd, til hvad du kan gøre for at blive optaget på BGK-uddannelsen. Kig forbi i kunstskolens åbningstid mandag-fredag kl. 9.00 - 15.00 til en snak om, hvordan du kan dygtiggøre dig og pleje dine evner. Dette kan fx. foregå på et af Sønderjyllands Kunstskoles mange spændende betalingskurser i tegning, maleri, fotografi eller andet.

 

Se mere her.

Et optagelsesudvalg vil dernæst på baggrund af dine indsendte arbejder foretage en vurdering af, om du er studieegnet eller ej. Skønner udvalget, at du umiddelbart vil passe godt ind, vil du enten blive optaget direkte eller modtage en hjemmeopgave og indkaldelse til en uddybende samtale.

3

SAMTALEN

Under en evt. samtale vil optagelsesudvalget stille dig nogle spørgsmål for at lære dig bedre at kende. På den måde kan vi bedre vurdere, hvorvidt et BGK-forløb vil være det rette match i forhold til dine behov og ønsker. Og vi vil samtidigt få en bedre fornemmelse af dig, og om du har det rette 'drive' for at kunne gennemføre BGK-forløbet og få det maksimale ud af det.

bottom of page